Oulu Powersport
Oulu Powersport
Oulu Powersportkalusto

OULU POWERSPORTSin kautta vuokrattavana kaksi kappaletta Sea-Doo Spark 900 Ace 2up 2014 -vesiskootteria. Vesiskoottereiden lisäksi tarjoamme märkäpuvut, joilla ajaminen maistuu viileämpinäkin päivinä. Voit halutessasi vuokrata myös vedenpitävän GoPro -kameran, jolla ikuistat jettiseikkailut hd-laatuisena.


15 min/35€
sisältäen märkäpuvut ja opastuksen vesiskoottereiden turvalliseen käyttöön

1h/100€
sisältäen märkäpuvut ja opastuksen vesiskoottereiden turvalliseen käyttöön

vrk/240€
sisältäen märkäpuvut ja opastuksen vesiskoottereiden turvalliseen käyttöön

30 min/50€
sisältäen märkäpuvut ja opastuksen vesiskoottereiden turvalliseen käyttöön

2h/140€
sisältäen märkäpuvut ja opastuksen vesiskoottereiden turvalliseen käyttöön

Pidemmät ajat sopimuksen mukaan
Hinnat sisältävät alv:n 24%
lisätietoja vuokrausehdoissa alla.turvallisesti vesiurheilemaan!

Lue vuokrausehdot läpi. Vuokraajalta edellytetään vastuuvapauslomakkeen allekirjoittamista, jonka saat vuokrauksen yhteydessä tai tästä.

1. Vuokra-aika
Vuokra-aika alkaa ja päättyy vuokrasopimukseen merkittynä ajankohtana.

2. Ajoneuvon luovutus Asiakkaalle
Vastaanottaessaan ajoneuvon Asiakas on tarkastanut ajoneuvon ja hyväksyy sen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Mahdollisista ajoneuvon virheistä tai puutteista on luovutushetkellä laadittu kirjallinen luettelo, joka on ajoneuvon vastaanottajan allekirjoittama ja jonka asiakas hyväksyy.

3. Varausmaksu
Sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä Asiakas suorittaa vuokrasopimukseen merkittävän varaus/takuumaksun, joka jää sopimuksen ajaksi vuokranantajan hallintaan. Vuokranantajalla on oikeus käyttää em. maksu niiden maksujen maksamiseksi ja kustannusten korvaamiseksi, joista asiakas vuokrasopimuksen ja sopimusehtojen mukaan vastaa.

4. Vuokran maksaminen
Vuokran määrä suoritetaan kokonaisuudessaan ennen vuokra-ajan alkamista. Mikäli ajoneuvon käyttäminen olennaisessa määrin suhteessa vuokra-aikaan estyy asiakkaasta riippumattomista syistä, kuten ajoneuvon rikkoutumisesta ilman asiakkaan tai kuljettajan syytä, liikenne- tai autovakuutuksesta korvattavan liikennevahingon tai varkauden vuoksi, vuokraajalla on oikeus päättää vuokrasopimus ennenaikaisesti ilmoittamalla siitä vuokranantajalle. Tällöin vuokraaja saa maksamastaan vuokrasta takaisin osan, joka vastaa jäljellä olevaa vuokra-ajan määrää. Tämä oikeus vuokraajalle syntyy em. ilmoitusta seuraavasta päivästä lukien. Vuokranantaja ei vastaa ajoneuvon rikkoutumisesta tai muustakaan syystä aiheutuneesta matkan keskeytymisestä tai ajoneuvon käyttämisen estymisestä asiakkaalle syntyvästä vahingosta.

5. Vuokraan sisältyy
Vuokra sisältää sovitun vuokran, arvonlisäveron sekä sopimusehtojen 7-kohdassa mainitut vakuutukset.

6. Vuokraan ei sisälly
Vuokra ei sisällä polttoainetta, luovutushetkellä tankki on täynnä ja laite palautetaan myös tankki täynnä. Polttoaine vaatimus min 98 okt.

7. Vakuutukset
Vuokranantaja vastaa, että ajoneuvossa on pakollinen liikennevakuutus sekä vaunuvahinkovakuutus.

8. Ajoneuvon käyttö
Asiakas on velvollinen hoitamaan ajoneuvoa ja sen varusteita huolellisesti. Ajoneuvon jäädessä hetkellisesti pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. Asiakkaalla ei ole oikeutta vuokrata ajoneuvoa edelleen kolmannelle henkilölle. Ajoneuvon vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa on kielletty.

9. Asiakkaan vastuu ajoneuvon käyttämisestä
Jos ajoneuvolle aiheutuu vahinkoa, jota ei korvata ajoneuvon vakuutuksesta tai joka on seurausta ajoneuvon viemisestä Suomen rajojen ulkopuolelle tai asiakkaan, hänen perheenjäsenensä, vieraansa tai muun sellaisen henkilön, jolle asiakas on ajoneuvon luovuttanut, tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta tai törkeästä varomattomuudesta, ajoneuvon käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, ajoneuvon käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen, kilpailutoimintaan tai muuhun sopimuksen vastaiseen toimintaan, asiakas vastaa vahingosta täysimääräisesti mukaan lukien ajoneuvon seisontapäiviltä aiheutuneesta vuokratulojen menetyksestä. kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Korvaus seisontapäviltä lasketaan samoin kuin korvaus siinä tapauksessa, että asiakas ei palauta ajoneuvoa sovittuna palautuspäivänä (ks. sopimusehtojen kohta 11.5).

10. Asiakkaan toimenpiteet vahinko- ja varkaustapauksessa
10.1 Ajoneuvoa kohdanneesta vahinko- ja varkaustapahtumasta asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan vuokranantajalle sekä laatimaan vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiötä varten.

10.2 Varkaustapauksissa asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan poliisille. Asiakas on muutoinkin vahinkotilanteessa velvollinen heti kääntymään poliisin puoleen tilanteissa, joissa syyllisyyskysymys on riitainen tai epäselvä tai mikäli vuokranantajan edun on katsottava muutoin sitä vaativan.

10.3 Mikäli asiakas laiminlyö sopimusehtojen kohdassa 10.1 mainitun ilmoitusvelvollisuutensa, asiakas on vastuussa siitä vuokranantajalle aiheutuvasta vahingosta.

11. Ajoneuvon palautus vuokranantajalle
11.1 Ajoneuvo on palautettava vuokra-ajan päättymiseen mennessä vuokranantajalle huolellisesti puhdistettuna ja muutoinkin sellaisessa kunnossa, kun ajoneuvo oli vuokra-ajan alkaessa. Mikäli asiakas laiminlyö tämän velvollisuutensa, vuokranantajalla on oikeus periä asiakkaalta hinnaston mukaisen puhdistusmaksun eli 100 euroa.

11.2 Ajoneuvo on palautettava vuokranantajalle liikkeen aukioloaikana maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 21.00 välisenä aikana. Mikäli asiakas palauttaa ajoneuvon muuna aikana, asiakkaan vastuu ajoneuvosta päättyy vasta, kun vuokranantajaliike seuraavan kerran aukeaa.

11.3 Asiakas ja vuokranantaja tarkastavat ajoneuvon palautuksen yhteydessä. Mikäli asiakas 11.2- kohdassa tarkoitetussa tilanteessa tai muutoin ei osallistu tarkastukseen, ajoneuvon tarkastaa vuokranantaja. Asiakas on vahingonkorvausvastuussa niistä ajoneuvossa havaittavista virheistä ja puutteista, joita ei ole kirjattu sopimusehtojen 2. kohdan mukaiseen virheluetteloon ja jotka eivät ole seurausta ajoneuvon normaalista kulumisesta.

11.4 Mikäli ajoneuvo palautetaan vuokranantajalle sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättymisen jälkeen, mutta kuitenkin ennen kuin 3 tuntia on kulunut vuokra-ajan päättymisestä, asiakas on velvollinen maksamaan 50 euron suuruisen myöhästymismaksun. Mikäli palauttaminen tapahtuu yli 3 tuntia myöhässä, asiakas on velvollinen maksamaan 150 euron suuruisen myöhästymismaksun ja sen lisäksi myöhästymisajalta puolitoistakertaisen vuokran.

11.5 Vähimmäisveloitus on tällöin yhden vuorokauden vuokra puolitoistakertaisena. Vuorokausivuokra saadaan jakamalla maksettu vuokra vuokrapäivien lukumäärällä sopimuksen mukaista luovutus- ja palautuspäivää mukaan lukematta. Mikäli vuokra-aika on niin lyhyt, että vuorokausivuokraa ei voida em. tavalla laskea, vuorokausivuokran määrä on sama kuin vuokran määrä vuokra-ajalta.

Mikäli asiakas ilmoittaa myöhästymisestä vähintään 2 päivää ennen sopimuksen mukaista vuokra-ajan päättymistä, 100 euron myöhästymismaksua ei peritä

12. Sopimuksen peruuttaminen
12.1 Vuokraaja on oikeutettu peruuttamaan sopimuksen, mikäli se tapahtuu aikaisemmin kuin 14 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua. Mainitussa tapauksessa sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä maksettu varaus/ takuumaksu palautetaan vuokraajalle.

12.2 Mikäli vuokraaja peruuttaa sopimuksen myöhemmin kuin kohdassa 12.1 on todettu, mutta kuitenkin aikaisemmin kuin 10 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua, vuokranantaja on velvollinen palauttamaan varaus/takuumaksun tehtyään siitä 50 euron suuruisen vähennyksen, joka jää vuokranantajalle sopimuksen peruuttamisesta aiheutuvien kulujen peittämiseksi.

12.3 Mikäli vuokraaja peruuttaa sopimuksen myöhemmin kuin 12.2 kohdassa on mainittu, mutta kuitenkin aikaisemmin, kun 48 tuntia ennen vuokra-ajan alkua, vuokranantaja on oikeutettu perimään puolet sovitusta vuokrasta, kuitenkin vähintään 100 euroa.

12.4 Jos peruuttaminen tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen vuokra-ajan alkua, asiakas on velvollinen maksamaan sovitun vuokran kokonaisuudessaan.

13. Sopimuksen purkaminen
Vuokranantajalla ja vuokraajalla on oikeus purkaa sopimus heti päättyväksi, mikäli toinen sopijapuoli rikkoo olennaisella tavalla tämän sopimuksen mukaista velvoitettaan tai mikäli osapuolella on perusteltu syytä uskoa toisen osapuolen näin menettelevän.

14. Sopimuksesta aiheutuvat riidat
Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokranantajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.Jatkot vesileikkien jälkeen?

Oulu Powersportin kautta voit varata myös saunatilat vesiurheilun jälkeen Vihiluodon torpalta.
Kysy lisää räätälöitävistä palveluistamme polttariporukoille ja yritysryhmille!

Tomi Sonkamuotka
040-7509073

Sami Laakso
044-2972088

Oulu Powersport Oy
y-tunnus:2623867-4

Kotisatama
Vihiluodon Torpan vieressä, Torpankuja 16, 90440 Kempele, kartta.